Brexit deal: EU en VK bereiken een handels- en samenwerkingsovereenkomst

Brexit deal: EU en VK bereiken een handels- en samenwerkingsovereenkomst -

De EU en het VK hebben een Brexit-deal bereikt met overeenstemming over een handels- en samenwerkingsovereenkomst. Er zijn afspraken gemaakt over het (voorkomen van) importtarieven en quota voor alle goederen. Tevens bevat de overeenkomst bepalingen over investeringen, mededinging, staatssteun, fiscale transparantie, lucht- en wegvervoer, duurzaamheid en co√∂rdinatie van de sociale zekerheid. Het VHCP werkt nog aan een nadere analyse. Alle informatie die in dit stadium beschikbaar is, vindt u op de website van de Commissie.