Concept update over het gifcentrum Guidance voor het CARACAL consult

Concept update over het gifcentrum Guidance voor het CARACAL consult -

Het Richtsnoer voor geharmoniseerde informatie met betrekking tot noodhulpverlening – bijlage VIII bij de CLP is verzonden voor CARACAL-raadpleging. De update, die een versnelde procedure volgt, zal enkele kleine hoofdartikelen bevatten en zal alleen in bepaalde aspecten verduidelijkingen bevatten. CARACAL is een expertgroep die de Europese Commissie en ECHA adviseert over vragen met betrekking tot REACH en CLP.  Zie hier.