Consultatie chemische stoffen: vereenvoudiging en digitalisering van etikettering

Consultatie chemische stoffen: vereenvoudiging en digitalisering van etikettering -

De EU wil de informatieoverdracht over chemische stoffen verbeteren. Daarom wordt in dit initiatief gekeken naar vereenvoudiging en stroomlijning van de etiketteringsvoorschriften voor bepaalde categorie├źn chemische stoffen en chemische producten, en het gebruik van digitale etikettering. Het initiatief heeft ook tot doel de kosteneffectiviteit en het algemene concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te verbeteren. De Europese roept nu op om tot 16 februari 2022 een vragenlijst in te vullen waarbij rekening wordt gehouden bij de verdere ontwikkeling en afstemming van wetgeving. Het VHCP zal beoordelen of een gezamenlijke reactie namens de chemiedistributeurs gewenst is. Zie hier.