Consultatie: gevaarlijke chemische stoffen regels voor in- en uitvoer

Consultatie: gevaarlijke chemische stoffen regels voor in- en uitvoer -

De EU-verordening 649/2012 regelt de internationale handel in gevaarlijke chemische stoffen, waaronder de procedure voor Prior Informed Consent. Ze moet ongewenste invoer voorkomen en ervoor zorgen dat er bij het vervoer van gevaarlijke chemische stoffen informatie wordt gegeven over de gevaren, risico’s en behandeling ervan. Deze consultatie actualiseert twee bijlagen van de verordening:

  • de lijst van stoffen waarvoor uitvoerbeperkingen gelden (bijlage I) – toevoeging van een aantal bestrijdingsmiddelen die in de EU verboden zijn;
  • de lijst van stoffen die niet mogen worden uitgevoerd (bijlage V) – toevoeging van een aantal verontreinigende stoffen en kwikhoudende producten.
U kunt reageren tot 16 november. Zie hier.