Consultatie: indeling van ethyl-alfa-fenyl-acetoacetaat (EAPA) als drugsprecursor

Consultatie: indeling van ethyl-alfa-fenyl-acetoacetaat (EAPA) als drugsprecursor -

Ethyl-alfa-fenyl-acetoacetaat (EAPA) wordt gebruikt bij de productie van illegale drugs. Doel van deze consultatie is EAPA als drugsprecursor van categorie 1 te kwalificeren. Dit betekent dat alle marktdeelnemers, behalve in de EU-gevestigde douane-expediteurs en transporteurs, een vergunning nodig hebben voor de in- of uitvoer van EAPA. Marktdeelnemers en gebruikers zullen ook een vergunning nodig hebben voor het in het bezit hebben of in de handel brengen van EAPA. Dit geeft de nationale autoriteiten ook de rechtsgrondslag die nodig is om op te treden wanneer deze stof wordt aangetroffen. U kunt tot 25 november reageren op de consultatie. Zie hier.