Consultatie over classificering, labelling en verpakking van chemische substanties

Consultatie over classificering, labelling en verpakking van chemische substanties -

De Europese Unie heeft een consultatie geopend over de herziening van de wetgeving rondom de classificering, labelling en verpakking van chemische substanties (CLP-verordening). De CLP-verordening heeft tot doel de gevaren van chemische stoffen te identificeren. Wanneer gevaren voor een chemische stof worden geïdentificeerd, moeten producten die deze chemische stof bevatten, worden geëtiketteerd en/of verpakt voordat ze op de markt worden gebracht. De Europese Unie ziet op vereenvoudiging en digitalisering van etiketteringsvereisten. Dit heeft de Europese Commissie toegezegd als onderdeel voor de duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen. Feedback op de herziening van de CLP-verordening kan gegeven worden tot 15 november 2021. De FECC verzamelt nu relevante informatie bij haar leden. Zie hier. Mocht u hier ideeën over hebben, laat het dan weten aan het secretariaat van het VHCP.