Consultatie wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Consultatie wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit -

In verband met een nieuwe opzet van de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen, staat nu een consultatie open voor de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Reden van herziening is dat regelgeving op een aantal punten niet goed handhaafbaar en gebruikersonvriendelijk is, waardoor volgens het Ministerie van SZW de veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende kan worden gewaarborgd. Deze punten zijn met name de complexe aanwijssystematiek, het ontbreken van aansluiting op CLP en de overlap met het Brzo 2015. Met herziening moet worden bereikt dat bedrijven de ARIE beter kunnen naleven en dat de ARIE beter kan worden gehandhaafd, zodat de veiligheid van werknemers beter wordt gewaarborgd. Ter internetconsultatie ligt voor:

  • een concept-wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting. Deze teksten zullen worden samengevoegd tot één ontwerpbesluit.
  • conceptbijlage 0 bij de Arbeidsomstandighedenregeling, betreffende de lijst van stoffen, behorend bij artikel 2.2, onderdeel a, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hierin wordt beschreven welke bedrijven en inrichtingen ARIE-plichtig zijn, op basis van drempelwaarden gelinkt aan een CLP-categorie (Classification, Labelling and Packaging) of een specifieke stof.
Reageren kan tot en met 6 augustus. Zie hier.