ECHA consultatie voor de ontwikkeling van een grenswaarde voor 1,4 dioxaan en isopreen

ECHA consultatie voor de ontwikkeling van een grenswaarde voor 1,4 dioxaan en isopreen -

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft partijen opgeroepen input te leveren voor de wetenschappelijke onderbouwing van een grenswaarde voor de stoffen 1,4 dioxaan en isopreen. De deadline voor het aanleveren van informatie voor 1,4 dioxaan is 22 juni, voor Isopreen is dat 13 juli. De consultatie is het begin van een EU proces dat uiteindelijk zal leiden tot het invoeren van een Europese grenswaarde voor deze stoffen. Zie hier.