Europese Rekenkamer: vervuiler betaalt principe moet worden versterkt

Europese Rekenkamer: vervuiler betaalt principe moet worden versterkt -

Volgens de Europese Rekenkamer moet het milieubeginsel ‘de vervuiler betaalt’ sterker geïntegreerd worden in Europese milieuwetgeving. De Europese Rekenkamer adviseert in een speciaal verslag over de toepassing van dit principe in het milieubeleid van de EU. Het principe wordt niet consistent toegepast in alle EU-milieuwetgeving. Zo zijn in sommige lidstaten partijen uit de industrie niet aansprakelijk wanneer toegestane emissies milieuschade veroorzaken. Ook in het afvalbeleid wordt het principe dat de vervuiler dient te betalen voor de belasting van milieu die hij veroorzaakt, niet volledig toegepast. Er worden maar in beperkte mate milieukosten doorberekend aan de consument. Er zijn daarom vaak publieke middelen nodig voor milieuherstel. Verder wijst de Europese Rekenkamer erop dat lidstaten niet verplicht zijn om financiële zekerheidsstelling te eisen van bedrijven, maar dat dit wel een nuttig instrument kan zijn om ervoor te zorgen dat de kosten op de verantwoordelijke vervuiler verhaald kunnen worden. Een voorgestelde wijziging van het Omgevingsbesluit schrijft voor dat deze financiële zekerheidsstelling zal gaan gelden voor alle Brzo-bedrijven. Zie hier.