Gevaarlijke stoffen op de werkplek: EP keurt akkoord voor strengere EU-regels goed

Gevaarlijke stoffen op de werkplek: EP keurt akkoord voor strengere EU-regels goed -

Het Europees Parlement geeft definitief groen licht voor een herziening van de EU-regels inzake de beperking van de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen. De bijgewerkte EU-wet heeft tot doel werknemers beter te beschermen tegen kankerverwekkende en andere gevaarlijke stoffen en omvat o.a. de volgende maatregelen:

  • Voor het eerst bindende maximale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan reprotoxische stoffen
  • Grenswaarden vastgesteld voor acrylonitril en nikkelverbindingen, verdere verlaging van de grenswaarde voor benzeen
  • Betere opleiding van zorgmedewerkers voor de omgang met gevaarlijke geneesmiddelen
Voor meer informatie, zie hier, hier en hier.