Handhaving explosievenverordening door ILT

Handhaving explosievenverordening door ILT -

De aangescherpte EU-verordening rondom precursoren op explosieven is sinds 1 februari 2021 van kracht. De ILT houdt toezicht op het naleven van de verordening in de gehele chemieketen, waaronder VHCP-leden. De ILT bezoekt daartoe op constante basis bedrijven en inspecteert ter plekke op de naleving van de wet op de grondstoffen voor (homemade) explosieven. VHCP-leden worden hier herinnerd aan de acties die zij moeten nemen om aan de regels te voldoen. De ILT zal het komende jaar extra nadruk leggen op o.a. het nakomen de verificatieplicht (artikel 8, EU verordening 2018/1148). De inspecteur is o.a. bevoegd de transactie gegevens van de laatste 18 maanden aangaande de precursoren voor explosieven op te vragen. Indien er strafbare feiten worden vastgesteld, zal er opgetreden worden. Overtredingen van de Wet precursoren voor explosieven is ondergebracht bij de Wet Economische Delicten, zie hier.