Het Britse parlement verwerpt amendement voor niet-afwijken van REACH

Het Britse parlement verwerpt amendement voor niet-afwijken van REACH -

Het Britse parlement heeft een voor de chemische industrie belangrijk amendement verworpen. In het amendement werd opgeroepen om waarborgen te introduceren die de bevoegdheden van de Britse regering om af te wijken van REACH zouden beteugelen, door te eisen dat de Britse regelgeving inzake chemische stoffen niet resulteert in minder bescherming van mens en milieu. Dit zou bovendien bijdrage aan het voorkomen van divergentie tussen de Europese en Britse regels.
 
Volgens de regering zou het amendement de Britten dwingen om de EU te volgen, in plaats van hun eigen koers te kunnen bepalen. De oppositie vreest dat er een ‘race to the bottom’ kan ontstaan wanneer het Verenigd Koninkrijk handelsovereenkomsten wil sluiten met landen met minder strenge regelgeving, zoals de VS. Bij een stemming deze week in het Lagerhuis werd het amendement verworpen met 357 stemmen tegen en 227 voor. De kwestie wordt waarschijnlijk later ook nog behandeld in het House of Lords.