Highlights 75 jaar VHCP

Highlights 75 jaar VHCP -

Het VHCP is 75 jaar!
In de jubileumeditie van de Focus, de jaarlijkse uitgave van het VHCP, is een interview opgenomen met Paul van Nispen tot Sevenaer en Frank Hes. De heren geven een inkijkje in de geschiedenis van het verbond en nemen de lezer mee naar de jaren na de Tweede Wereldoorlog toen het VHCP werd opgericht. Het secretariaat van het VHCP wordt sinds jaar en dag gevoerd door het kantoor Brabers, waar de beide heren partner waren.
Het interview leest u hier.