I-SZW: Nagenoeg alle BRZO bedrijven hebben adequate RI&E

I-SZW: Nagenoeg alle BRZO bedrijven hebben adequate RI&E -

Inspectie SZW stelt dat nagenoeg alle BRZO-bedrijven beschikken over een adequate Risico Inventarisatie en Evaluatie. Bij alle ruim 400 BRZO bedrijven heeft de I-SZW een inspectie uitgevoerd waar onder meer hiernaar is gekeken. Werkgevers moeten voldoende maatregelen nemen om zware ongevallen te voorkomen en gevolgen van een eventueel ongeval of blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken. Slechts in 6% van de onderzochte bedrijven werd de RI&E niet adequaat bevonden.
 
In 2020 heeft de I-SZW verder gecontroleerd op het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones, het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoud) en of de veiligheidsbeheerssystemen nog up-to-date zijn. Daarnaast heeft de I-SZW het toezicht geïntensiveerd op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zoals chroom-6, formaldehyde of benzeen. De afgelopen jaren heeft Inspectie SZW 28% van de BRZO-bedrijven hierop geïnspecteerd. De resultaten van deze inspecties zullen in de loop van dit jaar openbaar worden gemaakt onder meer in de Staat van de Veiligheid en de BRZO+ monitor.
 
Wel is al duidelijk dat de I-SZW op basis van deze inspecties meent dat bedrijven de gevaren van blootstelling aan gevaarlijke stoffen vaak onvoldoende in beeld hebben. Daarom heeft de I-SZW al aangekondigd de komende drie jaar scherp hierop te blijven controleren. Alle BRZO-bedrijven die nog niet zijn geïnspecteerd op dit onderwerp, worden de komende drie jaar bezocht. Zie hier en hier.