I-SZW onderzoek naar toetsing van RI&E

I-SZW onderzoek naar toetsing van RI&E -

Driekwart van de getoetste RI&E’s in de (niet representatieve) steekproef is niet volledig en/of betrouwbaar bevonden voor I-SZW na toetsing. De kwaliteit van door gecertificeerde personen getoetste RI&E’s is beter bevonden dan toetsingen verricht door andere typen toetsers (bedrijfsartsen en onbevoegden). I-SWZ concludeert dat toetsing als instrument niet in alle gevallen leidt tot een volledige en betrouwbare RI&E. Zie hier.