Industrie zoekt pragmatische oplossing voor risico’s onbedoelde mengsels

Industrie zoekt pragmatische oplossing voor risico’s onbedoelde mengsels -

De huidige wetgeving reguleert individuele stoffen en bedoelde mengsels zoals verf en reinigingsmiddelen. Maar er komen ook onbedoelde mengsels voor. Er zijn aanwijzingen dat die risico’s opleveren. De voorgestelde regulering daarvan, een generieke Mixture Assessment Factor (MAF), oftewel een verlaging van het huidige acceptabele risico voor alle stoffen, vindt de industrie te ver gaan. Dankzij REACH zijn de risico’s van ruim 20.000 stoffen die in de EU in gebruik zijn beoordeeld en gereguleerd. Daarbij is ook rekening gehouden met bedoelde mengsels, zoals een reinigingsmiddel of een verf. Maar wat gebeurt er als een aantal stoffen onbedoeld in mens of milieu bij elkaar komen? Met andere woorden: geven onbedoelde mengsels van chemicaliën aanvullende risico’s bovenop de reeds beoordeelde en bekende risico’s van de individuele stoffen? Lees hier het artikel op de VNCI website.