Informatie over vrijstellingen voor desinfectiemiddelen m.b.t. periode na 4 maart 2021

Informatie over vrijstellingen voor desinfectiemiddelen m.b.t. periode na 4 maart 2021 -

In het afgelopen jaar zijn door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een aantal generieke tijdelijke vrijstellingen verleend voor niet regulier toegelaten desinfectiemiddelen in verband met COVID-19.  Op 4 maart 2021 verloopt de tweede termijn van de generieke vrijstellingen voor desinfectiemiddelen voor de zorg en de overige sectoren. Bij het aflopen van deze vrijstellingen is geen aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld. Dit betekent dat ook voorraden die onder die vrijstellingen vallen en niet opnieuw worden vrijgesteld of zijn toegelaten, vanaf 4 maart a.s. niet meer binnen Nederland verhandeld en gebruikt mogen worden.

Vanaf 5 maart mogen alleen toegelaten middelen en middelen die expliciet genoemd staan in de vrijstelling verhandeld en gebruikt worden voor hand- en oppervlakte desinfectie tegen het coronavirus. De vrijgestelde middelen staan in de bijlage van het vrijstellingsbesluit en de toegelaten middelen zijn via de toelatingenbank van het Ctgb te vinden. De nieuwe vrijstellingen zullen worden gepubliceerd in de Staatscourant en zijn ook te vinden op https://biociden.nl/coronavirus.