ISO 9001 wordt voorlopig niet herzien

ISO 9001 wordt voorlopig niet herzien -

De ISO 9001 ‘Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen’ is net zijn ‘best before’ datum gepasseerd. Zoals alle ISO-normen ondergaat ISO 9001 om de vijf jaar een systematische beoordeling om te beslissen of de norm nog steeds moet worden bijgewerkt. Na een wereldwijde enquête onder gebruikers van ISO 9001 is geconcludeerd dat geen herziening nodig is. De consequentie van het besluit om de ISO 9001 niet te herzien, is dat de norm pas weer in 2025 opnieuw wordt beoordeeld op potentiële herziening. Zie hier.