Jaarplan Arbeidsinspectie in 2022

Jaarplan Arbeidsinspectie in 2022 -

Hoewel de pandemie ook in 2022 nog niet voorbij zal zijn, verwacht de Inspectie SZW in 2022 volledig terug te keren naar de reguliere prioritering. De ervaringen van het werk tijdens de crisis, zoals nieuwe manieren van interveniëren, worden benut bij de risicoanalyse en bij het vormgeven van de interventies. Het gaat dan bijvoorbeeld om nieuwe manieren van op afstand inspecteren. Drie belangrijke ontwikkelingen in 2022 zijn grensoverschrijdende samenwerking, meer regionale samenwerking en het nog inzichtelijker maken van het effect van het inspectiewerk. Zie hier.

Vanaf 2018 zijn extra middelen vrijgemaakt om de gehele handhavingsketen te versterken. Onder de noemer Inspectie Control Framework loopt dit op naar 50,5 miljoen euro structureel extra in 2022. Dit wordt ingezet voor:

  • Intensivering van de inzet op eerlijk werk, waaronder de aanpak van onderbetaling, illegale tewerkstelling en misstanden als arbeidsuitbuiting;
  • Meer inzet op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, waaronder het vaker inspecteren bij grote chemische installaties (Brzo-bedrijven);
  • Betere naleving van arbozorgverplichtingen;
  • Aanpakken van het risico op arbeids(markt)discriminatie;
  • Balans (50/50) aanbrengen tussen actieve en reactieve inspecties;
  • Versterken van de informatiepositie van de Inspectie