Minister I&W doet onderzoek naar hoeveelheid boetes omgevingsdiensten

Minister I&W doet onderzoek naar hoeveelheid boetes omgevingsdiensten -

Voor het eerst heeft het ministerie I&W in kaart gebracht hoeveel boetes de omgevingsdiensten uitdeelden. Het onderzoek is deel van een groot plan van staatssecretaris Steven van Weyenberg om het toezicht op bedrijven te hervormen. De Nederlandse omgevingsdiensten hebben in 2020 bijna driehonderd keer een boete opgelegd. Ook hebben de diensten, die controleren of bedrijven in Nederland aan de milieuregels voldoen, ruim tweeduizend keer gedreigd met een dwangsom als een situatie niet snel zou verbeteren. Uit het onderzoek bleek ook met welk budget de diensten werken: daaruit blijkt dat er jaarlijks in totaal zo’n 570 miljoen euro door lokale overheden wordt uitgegeven aan toezicht op bedrijven.
 
De demissionair staatssecretaris van het departement, Steven van Weyenberg (D66) heeft het onderzoek laten uitvoeren na forse kritiek op het functioneren van omgevingsdiensten. Zo bleek uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat hun administratie vaak slecht is, en dat een landelijk beeld ontbrak van wat ze precies doen. Dergelijk inzicht is volgens de Rekenkamer cruciaal; toezichthouders en bestuurders kunnen zo zien in welke regio’s de problemen het grootst zijn, of er verschillen zijn in werkwijze van omgevingsdiensten, en welke sancties wel en niet werken. Zie hier.