Ministerie van SZW wil trendbreuk in arbeidsomstandigheden en formuleert Arbovisie 2040

Ministerie van SZW wil trendbreuk in arbeidsomstandigheden en formuleert Arbovisie 2040 -

In 2020 is het Ministerie van SZW gestart met een traject om tot een Arbovisie 2040 te komen en deze is nu gepubliceerd. De visie is ontwikkeld op basis van een open dialoog met partners, werkgevers en werknemers. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft het ministerie zeven hoofdlijnen voor de Arbovisie 2040 geformuleerd. Hiermee wil het ministerie een trendbreuk in arbeidsomstandigheden in gang zetten:

  • meer focus op preventie;
  • meer mogelijkheden voor eigen regie voor werkenden;
  • structureel aandacht voor de factor arbeid in de reguliere zorg;
  • verbetering in de naleving van de wet- en regelgeving;
  • een flexibel en adaptief arbostelsel en arbobeleid;
  • een verbeterde kennisinfrastructuur en implementatie van kennis over preventie in de praktijk;
  • een passende en effectieve verantwoordelijkheidsverdeling.
Deze hoofdlijnen en bijhorende nog op te stellen beleidsagenda geven de richting aan voor de komende jaren. Het uiteindelijke doel van dit beleid is om ervoor te zorgen dat Nederlanders zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken in een arbeidsmarkt die continu in beweging is. Zie hier