Minisymposium Stoffen 21 april 2021

Minisymposium Stoffen 21 april 2021 -

Het Minisymposium Stoffen wordt georganiseerd op 21 april 2021 van 13.30 tot 16.30 uur door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tezamen met VNO-NCW, de VNCI en de WECF. De voorzitter van deze editie is Kees Hoppener, plv directeur Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s van I&W.

Presentaties 

Onderwerp Sprekers
Kennisplatform Kennisdelingsinstrumenten met tools zoals het VIB Jurgen Mook en Rokus Renirie, SZW
Communicatie in de toeleveringsketen en de rol van het veiligheidsinformatieblad
 
Erwin Annys, ECHA
Gebruik van de VIBs op de werkvloer
 
Wim van Veelen, FNV
Kanttekeningen bij het VIB: praktijkervaringen Rosienne Steensma, VNCI

Aanmelden graag voor 1 april 2021 via  Minisymposiumstoffen@minienw.nl