Minisymposium Stoffen 3 november 2021

Minisymposium Stoffen 3 november 2021 -

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert op 3 november aanstaande samen met VNO-NCW, VNCI en WECF een minisymposium stoffen met het thema Bronaanpak PFAS. Het symposium vangt aan om 13.00-17.00 uur met aansluitend een netwerkborrel. Locatie: online of Malietoren bij VNO-NCW, Bezuidenhoutsweg 12 te Den Haag.
Tijdens het symposium zullen sprekers vanuit verschillende invalshoeken op het thema ingaan. Het symposium staat in nauwe verbinding met het PFAS actieprogramma waarin I&W, het bedrijfsleven en andere overheden samenwerken aan concrete onderhandelingsperspectieven om PFAS terug te dringen. U kunt zich aanmelden via Minisymposiumstoffen@minienw.nl