Nieuw telefoonnummer NVIC

Nieuw telefoonnummer NVIC -

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum heeft het telefoonnummer gewijzigd naar: 088 755 8000. Het nieuwe nummer is al in gebruik, het oude nummer blijft nog enkele maanden beschikbaar, maar wordt op termijn afgesloten. Het nummer van de 24-uurs informatietelefoon verandert om technische redenen. Dit nummer voor professionele hulpverleners dient te worden aangepast op de Veiligheidsinformatiebladen. Zie hier.