Nieuwe aromastof opgenomen in de EU-lijst

Nieuwe aromastof opgenomen in de EU-lijst -

Bijlage I bij verordening (1334/2008) bevat een EU-lijst van aroma’s die zijn goedgekeurd voor gebruik in of op levensmiddelen. Daarnaast bevat de lijst de bijbehorende uitgangsmaterialen en gebruiksvoorwaarden. Op 10 augustus 2021 is bij de Commissie een aanvraag ingediend voor de goedkeuring van het gebruik van 3-(1-((3,5-dimethylisoxazool-4-yl)methyl)-1H-pyrazool-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dion (FL-nr. 16.127) als aromastof in verschillende levensmiddelen. EFSA heeft de stof beoordeeld en geconcludeerd dat het gebruik ervan geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Het EFSA-advies is gepubliceerd en op grond hiervan is het gebruik toegestaan. Zie hier