Nieuwe datum voor invoering Omgevingswet: 1 juli 2022

Nieuwe datum voor invoering Omgevingswet: 1 juli 2022 -

Er is meer tijd nodig is om een verantwoorde start te kunnen bieden waarbij vergunningverlening en belangrijke gebiedsontwikkelingen ongehinderd kunnen doorgaan. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Zie hier.