Nieuwe richtsnoer beschikbaar over classificatie en etikettering van titaniumdioxide

Nieuwe richtsnoer beschikbaar over classificatie en etikettering van titaniumdioxide -

ECHA heeft een nieuwe richtsnoer gepubliceerd zodat bedrijven en nationale autoriteiten begrijpen hoe mengsels die titaandioxide (TiO2) bevatten, moeten worden geclassificeerd en ge√ętiketteerd volgens de classificatie als kankerverwekkend bij inademing. De indelings- en etiketteringseisen voor titaandioxide (TiO2) zijn in februari 2020 gewijzigd. Zie hier.