Nieuwe SZW-lijst gepubliceerd

Nieuwe SZW-lijst gepubliceerd -

SZW heeft de nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd. Er zijn geen nieuwe stoffen opgenomen, wel 5 stoffen verwijderd/samengevoegd: 

  • Natriumdichromaat dihydraat (CASnr 7789-12-0) – samengevoegd met het anhydraat
  • Furazolidon (CASnr 67-45-8) – deze stof is een genotoxische carcinogeen volgens de WHO maar is verwijderd omdat het niet voldoet aan de formele eisen voor opname in de SZW CMR lijst omdat er geen advies is van de Gezondheidsraad en de stof niet is opgenomen in Annex VI van CLP.
  • Nikkel(II)acetaat tetrahydraat – samengevoegd met het anhydraat
Daarnaast zijn voor bepaalde stofgroepen nu individuele stoffen opgenomen. Zie hier.