Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen -

Het RIVM heeft in januari jl. stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).
De volgende stoffen en stofgroepen zijn toegevoegd omdat ze zijn opgenomen op de REACH SVHC kandidaatslijst:

  • Reaction product of dicyclopentadiene and dithiophosphoric acid (Hi-TEC 511)
  • 4-MBC
Deze stoffen stonden op de potentiƫle ZZS-lijst en zijn verplaatst naar de ZZS-lijst. Er zijn meer stoffen aan de kandidaatslijst toegevoegd maar deze stonden al op de ZZS-lijst omdat ze in Bijlage VI van de CLP-verordening al als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn aangemerkt. Zie hier.