PFAS-restrictie

PFAS-restrictie -

Namens Nederland bereidt het RIVM een restrictie van PFAS onder de REACH- verordening voor, in samenwerking met Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden. ECHA ondersteunt deze landen hierin. Op 15 juli 2021 is het restrictieproces formeel van start gegaan en opgenomen in het ‘Registry of Intentions’; vanaf dat moment gerekend moet binnen één jaar het ‘Annex XV dossier’ worden opgesteld en ingediend. In de daaropvolgende jaren zal de formele Europese besluitvormingsprocedure worden doorlopen. Naar verwachting zal dan in 2025 de restrictie formeel in werking kunnen treden. De restrictie moet ertoe leiden dat het gebruik van PFAS in de EU wordt verboden, behalve als sprake is van essentieel gebruik. Daarnaast wordt in Nederland, samen met de industrie, ingezet op het identificeren en zoeken naar alternatieven van PFAS in bepaalde productgroepen in werkgroepen.