Pilot SAQ light

Pilot SAQ light -

Veiligheid Voorop voert een project uit om de bestaande SAQ te reviewen en op onderdelen te verbeteren. Een van deze verbeteringen betreft het ontwikkelen van een SAQ light versie waarmee met een beperkt aantal vragen een eerste indruk verkregen kan worden waar een bedrijf staat met de beheersing van zijn procesveiligheidsrisico's. Aan de eerste versie van de SAQ light wordt nu de laatste hand gelegd.

Veiligheid Voorop zoekt bedrijven die mee zouden willen doen aan een pilot om deze versie te testen. De tijdsbesteding voor deze test wordt geschat op circa een werkdag. Deelnemers krijgen vooraf een briefing over de SAQ light; tijdens de pilot kan men voor vragen terecht bij de projectuitvoerders (RHDHV) en na afloop van de pilot vindt er nog een korte sessie plaats om de ervaringen van de deelnemers vast te stellen. Bij interesse kunt u een bericht sturen naar het VHCP secretariaat.