Rekenkamer: de aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen is ontoereikend

Rekenkamer: de aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen is ontoereikend -

De Algemene Rekenkamer heeft een kritisch rapport gemaakt over de controle van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Een artikel over het rapport verscheen afgelopen woensdag op de voorpagina van NRC. Zie hier. De Algemene Rekenkamer onderzocht het toezicht op de circa vijfhonderd bedrijven in Nederland die werken met chemische stoffen. De rekenkamer stelt dat het toezicht op bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen faalt. Inspectiediensten houden slecht bij welke overtredingen ze constateren en weten niet welke bedrijven vaak milieuregels overtreden. Het is bovendien onduidelijk hoe sancties uitwerken die toezichthouders opleggen. Hierdoor is het toezicht niet effectief en bestaat het risico dat bedrijven bewust de regels overtreden. Zie hier.
 
Het VHCP heeft zelf eerder een analyse uitgevoerd van de overtredingen onder zijn leden. Het VHCP vertegenwoordigde in 2020 ongeveer 2.7% van alle Brzo-locaties. In de praktijk bleek dat VHCP-leden niet 2.7% van de overtredingen hadden begaan, maar beter scoorden. Om beter te kunnen beoordelen waar de pijnpunten liggen vraagt vet VHCP vraagt al langer om een overzicht van de minder presterende bedrijven en is hierover betrokken bij verdere discussies in Den Haag.