Safe Start - follow-up Veiligheid Voorop Veiligheidsdag

Safe Start - follow-up Veiligheid Voorop Veiligheidsdag -

In navolging van de digitale veiligheidsdag DARE to CARE!Veiligheid Voorop komend jaar door met het organiseren van informatieve webinars en workshops met een lerend aspect. Op basis van de terugkoppeling op de vraag waarover deelnemers meer willen weten, is als eerste onderwerp gekozen voor een informatief webinar over Safe Start. Tijdens de workshop op 21 januari vertelde Mark Beckers van DSM over dit veiligheidstrainingsprogramma dat zij hebben toegepast binnen hun bedrijf. Tijdens het webinar over Safe Start zal worden ingegaan op de doelstelling van het programma en de diverse onderdelen waar het programma uit bestaat. Dit zal worden toegelicht met voorbeelden uit de praktijk en de behaalde resultaten. De digitale bijeenkomst is op 8 april van 15:00 – 16:30. Een uitnodiging voor dit webinar volgt.