SAQ 2.0 en SAQ Light

SAQ 2.0 en SAQ Light -

In 2015 is door de Stichting Veiligheid Voorop een Self Assessment Questionnaire (SAQ) ontwikkeld, waarmee bedrijven een integrale beoordeling en verbeterplan kunnen maken van de veiligheidscultuur (mindware), het veiligheidsmanagement systeem (software), en de technische installaties (hardware). Door Royal HasKoningDHV is in opdracht van de Stichting Veiligheid Voorop en met medewerking van een zestal bedrijven in de (petro)chemische sector en de brancheorganisatie VOTOB in 2020/2021 een project uitgevoerd met als doel om de bestaande SAQ inhoudelijk te actualiseren en functioneel te verbeteren om daarmee de drempel voor gebruik te verlagen.
 
Het eindresultaat van dit project is een volledig geactualiseerde versie van de in 2015 ontwikkelde self-assessment questionnaire (SAQ 2.0). Ook is vergeleken met de oorspronkelijke versie de functionaliteit van de SAQ verbeterd (o.a. modulaire opzet, digitalisering, verbeterplan en rapportage functie). SAQ 2.0 en SAQ Light zijn gereed en vanaf nu beschikbaar via de website van Veiligheid Voorop, zie hier