SCIP-gegevens gepubliceerd: meer weten over chemicaliën in producten

SCIP-gegevens gepubliceerd: meer weten over chemicaliën in producten -

De SCIP-database over zeer zorgwekkende stoffen in producten is nu openbaar. 
Het is bedoeld om consumenten in staat te stellen beter geïnformeerde aankoopkeuzes te maken en afvalverwerkers te helpen het hergebruik van voorwerpen en de recycling van materialen verder te ontwikkelen. Ongeveer 6.000 bedrijven in de Europese Unie hebben met succes voldaan aan hun nieuwe plicht om ECHA te informeren over producten die zeer zorgwekkende stoffen bevatten. De SCIP-database bevat nu meer dan vier miljoen artikelmeldingen. De database ziet op artikelen. Zij is voor VHCP-leden dus vooral relevant wanneer zij verpakkingen importeren waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. Zie hier.