Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2020

Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2020 -

De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2020 is gepubliceerd. Hierin wordt een beeld gegeven van de inspanningen en bevindingen van zowel de Brzo-toezichthouders als van de Brzo-bedrijven zelf. De toezichthouders maken in hun rapportages over 2020 – net als in voorgaande jaren – geen melding van een situatie bij een Brzo-bedrijf waar sprake is van een langdurig onbeheersbare veiligheidssituatie. Was er in 2019 nog een stijging te zien van het aantal overtredingen, in 2020 is dit aantal (761) weer gedaald met 4% ten opzichte van 2019 (813). Het betreft hierbij met name een afname van zwaardere overtredingen van categorie 1 en 2. Er is 1 overtreding categorie 1 geconstateerd in de categorie handel en distributie. Het aantal lichte overtredingen van categorie 3 is ongeveer gelijk gebleven. In relatie tot het aantal beoordelingen zijn de meeste overtredingen geconstateerd op de onderwerpen Explosieveiligheid en Maatregelen om zware ongevallen te voorkomen. Op deze onderwerpen zijn per beoordeling meerdere overtredingen geconstateerd. Zie hier.