Tariefschorsingen met einddatum 31-12-2021

Tariefschorsingen met einddatum 31-12-2021 -

. Tariefschorsingen met einddatum 31 december 2021 waar op dit moment voldoende gebruik van wordt gemaakt (de niet ingevorderde douanerechten bedragen meer dan €15.000), worden aan het eind van het jaar automatisch met 5 jaar verlengd. Deze zijn in de lijst opgenomen met de toevoeging >=15 000/green. Indien u gebruik maakt van één van deze schorsingen hoeft u niets te doen.
Deze schorsingen kunnen uiteraard nog wel ter discussie worden gesteld, indien er in de tussentijd economische bezwaren worden geuit. Tariefschorsingen met einddatum 31 december 2021 waar onvoldoende gebruik van wordt gemaakt (de niet ingevorderde douanerechten bedragen minder dan €15.000) komen – als er geen verlenging wordt aangevraagd – per 1 januari 2022 te vervallen. Deze schorsingen zijn in de lijst opgenomen met de toevoeging <15 000/red. Wanneer u echter gebruik maakt van één of meer van deze tariefschorsingen en ook verwacht jaarlijks minimaal € 15.000 op de invoerrechten te (gaan) besparen, kunt u een verlenging aanvragen. In dat geval kunt u z.s.m. een verleningsverzoek insturen via het secretariaat met behulp van dit Word-bestand.