Tariefschorsingen met einddatum 31-12-20222

Tariefschorsingen met einddatum 31-12-20222 -

De Europese Commissie heeft een lijst (zie hier) beschikbaar gesteld aan de lidstaten met daarin een overzicht van de tariefschorsingen met einddatum 31 december 2022. En tevens daarin opgenomen een aantal oorspronkelijk door het VK aangevraagde schorsingen, die vervallen aan het eind van 2022, tenzij één van de huidige lidstaten deze schorsingen wil overnemen.
 
Tariefschorsingen met einddatum 31 december 2022 waar onvoldoende gebruik van wordt gemaakt (de niet ingevorderde douanerechten bedragen minder dan €15.000) komen - als er geen verlenging wordt aangevraagd - per 1 januari 2023 te vervallen. Deze schorsingen zijn in de lijst opgenomen met de toevoeging <15 000/red. Wanneer u echter gebruik maakt van één of meer van deze tariefschorsingen en ook verwacht jaarlijks minimaal € 15.000 op de invoerrechten te (gaan) besparen, kunt u een verlenging aanvragen. Ook als continuering van een VK schorsing gewenst is, kunt u een ingevuld verlengingsverzoek voor 25 maart indienen, zie formulierDeze schorsingen zijn aangeduid met: UK susp._deletion or EU27 producer.  De eerstvolgende deadline voor het indienen van nieuwe aanvragen voor tariefschorsingen en –contingenten en amendementen is 1 juli 2022 (voor inwerkingtreding per 1 juli 2023).