Twee nieuwe stoffen toegevoegd aan de Kandidaatslijst van ZZS

Twee nieuwe stoffen toegevoegd aan de Kandidaatslijst van ZZS -

Er zijn twee nieuwe stoffen toegevoegd aan de Kandidaatslijst van ZZS. De Kandidaatslijst vermeldt ZZS die serieuze effecten op gezondheid en milieu kunnen hebben. De stoffen kunnen in de toekomst op de Autorisatielijst worden geplaatst, wat betekent dat bedrijven zich moeten melden voor toestemming voordat ze door mogen gaan met het gebruik van de stoffen in hun producten. Ondanks dat de stoffen nog niet op de Autorisatielijst staan, hebben bedrijven wel wettelijke verplichtingen op basis van de Kandidaatslijst – wanneer er meer dan 0,1 gewichtsprocent van de stof aanwezig is in hun product, moeten zij voldoende informatie aan hun gebruikers verschaffen om te zorgen voor veilig gebruik.
 
De nieuw toegevoegde stoffen worden gebruikt in producten als inkt en toners. Ook worden de stoffen gebruikt bij de productie van plastics en rubberbanden. Ze zijn aan de lijst toegevoegd omdat ze giftig zijn voor de voortplanting. De stoffen kunnen daarnaast ontwikkelingstoxiciteit bij nakomelingen veroorzaken. Importeurs en producenten van producten met deze stoffen hebben zes maanden om zich te melden bij ECHA vanaf het moment dat de stoffen op de Kandidaatslijst zijn opgenomen. Zie hier.