Veel veranderingen per 1 januari 2022 door de Brexit

Veel veranderingen per 1 januari 2022 door de Brexit -

Op 1 januari 2021 is de Brexit officieel ingegaan. Dit betekent dat er per 1 januari 2022 een einde komt aan de door ondernemers eventueel uitgestelde douaneaangifte voor importstromen naar het VK en dat er volledige douaneaangiften en -controles worden ingevoerd. Het VK heeft er voor gekozen om importregels en grenscontroles in drie fases in te voeren via het Border Operating Model (BOM). Sinds januari 2021 gelden er regels en controles op een beperkte groep producten – de zogenaamde ‘controlled list’. Hiermee wilde het VK de douaneformaliteiten in het eerste jaar na Brexit beperkt houden, om vertragingen aan de grens te voorkomen. Per 1 januari 2022  gaat de tweede fase van het BOM in en geldt de verplichting voor een volledig ingevulde Britse invoeraangifte. Verder zijn zogenaamde prenotificaties voor dierlijke- en landbouw producten vanaf volgend jaar vereist, en moeten exporteurs gebruik gaan maken van ‘pre-lodgement of temporary storage’ (vooraf aangifte of tijdelijke opslag) om goederen te importeren vanuit de EU. De derde en tevens laatste fase van de BOM gaat vanaf juli 2022 in, met voornamelijk nieuwe regels voor dieren en dierlijke- of plantaardige producten. Zie hier.