Voorlopig akkoord actualisering richtlijn carcinogeneen mutagene agentia

Voorlopig akkoord actualisering richtlijn carcinogeneen mutagene agentia -

Het voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over actualisering van de richtlijn carcinogene en mutagene agentia. Die beschermt werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen. Werknemers zullen beter worden beschermd dankzij nieuwe blootstellingsgrenzen voor acrylonitril en nikkelverbindingen en lagere grenzen voor benzeen. De richtlijn wordt uitgebreid tot reprotoxische stoffen, chemische stoffen die het menselijke voortplantings­systeem kunnen verstoren. 52% van de werkgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie te wijten aan kanker. Zie hier.