Voorstel voor restrictie PFAS vertraagd

Voorstel voor restrictie PFAS vertraagd -

Nederland is heeft het voortouw genomen voor de uitwerking van het voorstel voor een brede Europese restrictie op het gebruik van PFAS via REACH. Nederland werkt samen met Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden aan de voorbereiding van dit voorstel. De restrictie moet ertoe leiden dat het gebruik van PFAS in de EU zo ver mogelijk wordt ingeperkt. De planning was dat het voorstel voor de restrictie in juli dit jaar ingediend zou worden bij ECHA, maar die datum wordt nu verzet naar januari 2023. Naast Covid-19 is de oorzaak van deze vertraging de combinatie van de grote complexiteit van dit dossier met een veelheid aan toepassingen, waarbij het tijd vergt om de noodzakelijke onderbouwing van de restrictie op te stellen. Zie hier.