Wijziging NVIC noodnummer op VIB

Wijziging NVIC noodnummer op VIB -

Het telefoonnummer waarop professionele hulpverleners het NVIC 24/7 kunnen bereiken voor advies over acute vergiftigingen gaat veranderen. Volgens de REACH Verordening (bijlage II) is het verplicht om het noodnummer van het NVIC, als officieel adviesorgaan, in paragraaf 1.4 van het VIB te vermelden. Het nieuwe nummer is 088 755 8000. Meer informatie hierover vindt u hier.