Wijzigingen NVWA-tarieven per 1 januari 2022

Wijzigingen NVWA-tarieven per 1 januari 2022 -

Per 1 januari 2022 stijgen de tarieven van de NVWA met maximaal 2,4 %. Het gaat om tarieven die de NVWA in rekening brengt voor keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming en -analyse bij bedrijven en personen die bedrijfsmatig activiteiten verrichten. Zie hier