EU Verordening regels internationale handel in gevaarlijke stoffen

EU Verordening regels internationale handel in gevaarlijke stoffen -

De EU verordening 649/2012 implementeert regels voor de internationale handel in gevaarlijke chemicaliën. Het doel is om ongewenste invoer te voorkomen en ervoor te zorgen dat informatie over gevaren, risico’s en veilig gebruik altijd wordt verstrekt wanneer gevaarlijke chemicaliën worden geëxporteerd. Dit initiatief actualiseert twee lijsten van chemische stoffen in de verordening: de stoffen die zijn onderworpen aan exportbeperkingen en de stoffen die niet kunnen worden geëxporteerd. Zie hier.