Chemical distribution in China: How can chemical distributors thrive in this very competitive market

Chemical distribution in China: How can chemical distributors thrive in this very competitive market? -

In dit artikel wordt omschreven hoe de Chinese chemische distributiemarkt de waarschijnlijk de grootste op aarde is, met een hoge presentie van Westerse distributiebedrijven. Toch blijkt China in de marges de minst rendabele markt vergeleken met andere werelddelen. Dat komt voor een groot deel door de nadruk op persoonlijke relaties die leeft in China. Lees meer…