Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Corporate Sustainability Due Diligence Directive -

Corporate Sustainability Due Diligence Directive
Begin 2022 heeft de Europese Commissie haar voorstel gedaan tot een Due Diligence Directive (CSDDD), onderdeel van bredere ontwikkelingen over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Het voorstel verplicht het toepassen van zorgvuldigheid voor grote bedrijven actief op de Europese markt. De EU-onderhandelingen lopen nog – eind 2022 heeft de Europese Raad een standpunt ingenomen. Lees meer…
 
Verdere vorderingen worden in de loop van 2023 verwacht.
Het VHCP bespreekt de ontwikkelingen in de commissie Milieu en Veiligheid.