Duurzaamheid in de keten

Duurzaamheid in de keten -

Het afgelopen jaar ligt vanuit de EU focus op zowel de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) als de verordening inzake de Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Met ingang van 2025 of 2026 moeten sommige VHCP-bedrijven gaan rapporteren over duurzaamheid in hun keten onder de CSRD, en per 1 oktober 2023 wordt in de gehele EU geleidelijk CBAM ingevoerd. Dat betekent dat er op producten van buiten de EU een koolstofheffing komt: ook in de chemie.
 
Omdat beide dossiers een impact gaan hebben op de chemieketen, organiseert het VHCP op 12 oktober van 10:30 tot 12:30 een RC-klankbordgroepbijeenkomst over CSRD en CBAM. De locatie is Bar Beton Amersfoort Centraal. Aanmelden kan via vhcp@vhcp.nl