EU nog bezig met revisie REACH

EU nog bezig met revisie REACH -

Uit de EU Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) volgt onder andere het voornemen om de REACH-verordening te herzien. De Europese Commissie is na herhaaldelijk uitstel voornemens haar voorstel in Q4 2023 te presenteren. Het VHCP heeft dit jaar in samenwerking met een aantal andere belanghebbenden haar standpunten ingediend bij I&W.
 
Onderdeel van het REACH-revisieproces is ook de registratie van polymeren, waarover het VHCP haar zorgen heeft geuit. Lees hoe het VHCP adviseert om dubbele lasten voor chemiedistributeurs te voorkomen…
Het VHCP bespreekt alle ontwikkelingen in het Platform Stoffen.