Meer dan 5.600 reacties op het PFAS-restrictievoorstel

Meer dan 5.600 reacties op het PFAS-restrictievoorstel -

Vijf landen, waaronder Nederland, hebben begin 2023 een restrictievoorstel voor PFAS ingediend bij ECHA. Bedrijven, burgers en organisaties mochten vervolgens reageren op de voorstellen, en deden dat in grote getalen. Meer dan 5.600 reacties werden ontvangen van meer dan 4.400 indieners.
 
Het restrictievoorstel en alle reacties worden nu beoordeeld door de wetenschappelijke comit├ęs voor risicobeoordeling (RAC) en sociaal-economische analyse (SEAC) van ECHA. Zij zullen daarover ieder een advies schrijven, waarop ook weer per consultatie kan worden gereageerd. Ook de vijf indienende landen zullen de input van de consultatie beoordelen en op basis daarvan hun oorspronkelijke voorstel bijwerken. Uiteindelijk besluit de Europese Commissie samen met de EU-lidstaten over precieze reikwijdte van de beperking.